Farmalink
Form Sprey
Farmalink
Gengigel Spray
0 Yorum
575₺ 517.5₺
%10 İNDİRİM
Farmalink
Form Jel
Farmalink
669₺ 602.1₺
%10 İNDİRİM
Farmalink
Form Sprey
Farmalink
669₺ 602.1₺
%10 İNDİRİM
Form
0 Yorum
0₺
Farmalink
ALIŞVERİŞ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ALIŞVERİŞ AYDINLATMA METNİ

(“www.farmalink.com.tr”ve “www.gengigel.com.tr”)

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında FARMALİNK SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ (FARMALİNK)  tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

“ “GENGIGEL®”, Ricerfarma s.r.l.'ye ait tescilli bir ticari markadır. Farmalink Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Gengigel’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtımcısıdır.   Bu sebeple Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi Farmalink işlemektedir. Farmalink’e aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: İçerenköy Mahallesi, Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Öziş Ofis Ataşehir No:21/A Dk:1 36752 Ataşehir/İSTANBUL

E-Posta: info@farmalink.com.tr

Telefon: +90 216 668 0062 (pbx)

 

2. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları

www.farmalink.com.tr  ve www.gengigel.com.tr (kısaca Farmalink internet siteleri olarak anılacaktır).internet sitelerinde alışveriş yapan;

Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Alışveriş Yapan Kişi): Kullanım koşullarını kabul eden, www.farmalink.com.tr ve www.gengigel.com.tr web sitesilerine üye olarak veya üye olmaksızın alışveriş yapan kişidir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Farmalink tarafından, 2 no’lu başlıkta yer alan Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Alışveriş Yapan Kişi) hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad- Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası

İletişim Verisi

E-Posta Adresi, Telefon Numarası

Müşteri İşlem

Fatura ve Sipariş Bilgisi, Teslimat Tipi (Adrese Teslim/ Mağazadan Teslim)

İşlem Güvenliği Verisi

Şifre, Parola

Lokasyon

Teslimat Adresi (İl, İlçe ve Açık Adres Bilgisi)


 

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz veri sorumlusu Farmalink tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 

Kimlik Verisi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

(Farmalink internet sitesi aracılığıyla alışveriş yapan ilgili kişilerin siparişlerinin yerine getirilmesi, satış sözleşmesinin ifası, satışı yapılan mal/hizmete yönelik iletişime geçilmesi, teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklı arşiv süreçlerinin yerine getirilmesi, ilgili kişinin ticari elektronik ileti gönderim onayı vermesi halinde Gengigel ürünleri, hizmetleri, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi amaçlarıyla).

İletişim Verisi

 • Mal / Hizmet Satış süreçlerinin Yürütülmesi,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

(Farmalink internet sitesi aracılığıyla alışveriş yapan ilgili kişilerin siparişlerinin yerine getirilmesi ve satış sözleşmesinin ifası amacıyla Farmalink’e iletilen siparişlerin doğru kişiye tesliminin takip edilmesi, satışı yapılan mal/hizmete yönelik iletişime geçilmesi/bilgilendirme yapılması, teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklı arşiv süreçlerinin yerine getirilmesi, ilgili kişinin ticari elektronik ileti gönderim onayı vermesi halinde Gengigel ürünleri, hizmetleri, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi amaçlarıyla)

Müşteri İşlem

 • Mal / Hizmet Satış süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

(Farmalink internet sitesi aracılığıyla alışveriş yapan ilgili kişilerin siparişlerinin yerine getirilmesi ve satış sözleşmesinin ifası amacıyla Farmalink’e iletilen siparişlerin doğru kişiye tesliminin takip edilmesi, hangi ürünün hangi müşteri tarafından sipariş verildiğinin tespit edilmesi ve müşterilerden gelen talep ve şikayetlerin yürütülebilmesi, teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklı arşiv süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla).

Lokasyon

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

(Farmalink internet sitesi aracılığıyla alışveriş yapan ilgili kişilerin siparişlerinin yerine getirilmesi ve satış sözleşmesinin ifası amacıyla Farmalink’e iletilen siparişlerin doğru kişiye tesliminin takip edilmesi, hangi ürünün hangi müşteri tarafından sipariş verildiğinin tespit edilmesi, siparişin teslimi ve lojistiği ile faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklı arşiv süreçlerinin yerine getirilmesi)

 

Finans

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

(Farmalink internet sitesi aracılığıyla alışveriş yapan ilgili kişilerin siparişlerinin yerine getirilmesi ve satış sözleşmesinin ifası amacıyla, hangi ürünün hangi müşteri tarafından sipariş verildiğinin kaydının yapılması, ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklı arşiv süreçlerinin yerine getirilmesi)

5. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 4.maddesinde yer alan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar (Gelir İdaresi Başkanlığı),

 • Siparişin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla lojistik hizmeti veren Tedarikçilerimiz,

 • Hukuki danışmanlık ve mali danışmanlık hizmeti veren avukatlık ofisi 

 • Muhasebe ve mali müşavirlik danışmanlığı veren mali müşavirlik ofisi

 • Talep etmeniz halinde gerekli onay/ret süreçlerinin takibi amacıyla İleti Yönetim Sistemi (“İYS”),

 • Ticari elektronik ileti gönderimi için SMS ve mail gönderimi hizmeti veren iş ortağı/çözüm ortağı firmalar,

 • Sipariş edilen ürünlerin teslimatı için kargo hizmeti veren firmalar ile paylaşılabilecektir.

 

6.  Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. (www.farmalink.com.tr ve www.gengigel.com.tr) internet siteleri üzerinden alışveriş yapmanız sırasında belirtilen alanları doldurarak tarafımıza ilettiğiniz ve kişisel veri niteliğini haiz bilgiler ile,

 2. Kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile.


 

7. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine,

 • Reklam / kampanya / promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi için vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebebine

dayanılarak işlenmektedir.

 

8. Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Farmalink’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 6. 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Farmalink’e iletmeniz durumunda Farmalink’e, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Farmalink tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Farmalink’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Farmalink’e Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.farmalink.com.tr ve www.gengigel.com.tr adreslerinde bir örneği bulunan Veri Sorumlusu Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 • İçerenköy Mahallesi, Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Öziş Ofis Ataşehir No:21/A Dk:1 36752 Ataşehir/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

 • E-posta adresinizin Farmalink bünyesinde kayıtlı olması halinde info@farmalink.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Çerez Politikamız

Çerez Politikasını Görüntüle